6.1.14

Varmaan

Tutkijoiden työskentely tällä tieteenalalla on varmaan aivan ratkaisevasti muuttunut viime vuosisadan luovasta puurtamisesta. Työsarka näyttää pirstoutuneen kapeisiin alueisiin, kuten muissakin tieteissä. Erilaiset työmenetelmät ovat toisaalta huimasti kehittyneet ja olemassa olevien tietojen saaminen helpottunut ja monipuolistunut, mutta toisaalta joudutaan varmaan samalla yhä enemmän käsittelemään vain jo aikaisemmin koottua aineistoa jollakin entisestä poikkeavalla tavalla. Tuo pirstoutuminen johtaa siihen, että kokonaisuuden hämärtyvät – tuloksena on joukko tarkoin tutkittuja ja käsiteltyjä osasia, joita on vaikea saada niveltymään toisiinsa. Vaikeaa siitäkin syystä, ettei kokonaisuuksien luominen tunnu enää kuuluvan kenellekään. Viime vuosisadan puolella eläneiden suurten tutkijoiden töissä tuntuu olleen kosolti löytöretkeilijän iloa: kaukainen menneisyys kajasti heille vielä tuntemattoman valkoisena. Sen tutkimisessa oli – kokonaiskuvan hahmottamiseksi – varmaan aivan välttämätöntä kerätyn aineiston lisäksi käyttää paljolti omaa luovaa ajattelua siltojen rakentamiseksi aukkopaikkojen ylitse.

Lienee oikeutettua olettaa, että Tapio Kaitaharju pitää sanasta "varmaan".

Olen viime päivinä maannut hiekkarannalla saksalaisten nudistien ympäröimänä lukemassa Sigurd Wettenhovi-Aspaa, Elias Lönnqvistiä, Helmi Poukkaa, Tuulikki Korpista, Pekka Siitointa sekä Ior Bockin muistiinkirjattuja kertomuksia. Nyt en ole rannalla lukemassa enkä vuorilla vaeltamassa koska pitäisi pakata, mutta juutuin lukemaan Kaitaharjun kirjaa Me suomalaiset. Lukemissani teoksissa on yllättäviä yhtäläisyyksiä. Annan toisen näytteen. Myös Helmi Poukka pyrkii ilmaisemaan väitteittensä hypoteettisen luonteen:
Herodotos ei myöskään tiedä, mistä kimmeriläiset olivat saapuneet Mustan meren pohjoispuolelle, eikä ole siis mitään estettä olettamukselle, että kimmeriläiset olisivat skyyttejä aikaisemmin läheteneet myös Egyptistä. Jo heistä käytetty nimitys 'kimmeriläiset' (kreikaksi kimmérioi) johtuu mahdollisesti Kemi sanasta. Tämä on Egyptin vanha nimi. 

Sen jälkeen hän tietysti rakentaa huiman pseudokielitieteellisen tarinan, joka osin rakentuu esitettyjen väitteiden varaan, ja katsoo osoittaneensa vallitsevat kielitieteelliset tulkinnat virheellisiksi. Jännittävää, että 1900-luvun alkupuolella kirjoittaneet Wettenhovi-Aspa ja Lönnqvist väittivät varauksetta olevansa oikeassa (ja yhtä varauksetta, että muut ovat väärässä ja pahoja), mutta heidän myöhemmät seuraajansa (tai ainakin osa heistä) asettelevat sanojaan varovaisemmin (ainakin välillä). Piti kuitenkin puhumani näiden teosten yhteneväisyyksistä. Lähdin lukemaan niitä tietäen, että kaikissa väitetään jotain hulvatonta Suomesta, mutta en arvannut törmääväni kahteen kummalliseen ilmiöön.

Ensinnäkin, löysin koulukunnan, jossa ei ole tapana viitata muiden samaan koulukuntaan kuuluvien teorioitsijain teoksiin. Ainakin Wettenhovi-Aspa, Lönnqvist ja Poukka väittävät suomalaisten polveutuvan egyptiläisistä, mistä kiistatta todistaa se, että Egyptin muinainen nimi oli heidän mukaansa Kemi. Kukaan heistä ei kerro edes sitä, mistä tieto on peräisin. Kaksi ensimmäistä viittaa lisäksi taajaan saksalaiseen nationalisti-arkeologiin Gustav Kossinnaan (joka muuten on yhä edelleen hämmentävien Suomi-intoilijoiden suosiossa – Kaitaharjukin näemmä viittaa Kossinnaan). En ole kuitenkaan toistaiseksi huomannut kenenkään kolmesta Kemi-intoilijasta mainitsevan toisiaan.

Toiseksi, ja tämä on paljon ensimmäistä havaintoani epämääräisempi kutka, minua riivaa näiden teosten kieli. Pekka Siitoin selittää, kuinka rituaalissa, jolla kuollut herätetään henkiin, tarvitaan litra vastalaskettua neitsyen verta, Lönnqvist kertoo egyptiläisten ja mayojen alkukodista Atlantiksesta ja Poukka painottaa suomen foneemin h vanhaa ikää. Yhtä kaikki heidän kirjallisissa tyyleissään on minusta vähän väliä jotain samaa. Kyse saattaa olla sanajärjestyksestä. Luen kuinka "eri kielten sanojen merkintää olen yksinkertaistanut", kuinka "niiden tarkoituksesta tiedemiehet kiistelevät vielä tänä päivänä" ja kuinka "esitän teille joitakin salaisia kaavoja, jotka ovat erittäin tehokkaita mikäli ne suoritetaan niiden edellytysten pohjalta, joita olen aiemmin esittänyt". Lisäksi teosten luonteesta tietysti seuraa, että niissä tehdään häkellyttäviä ajatusloikkia. Esimerkiksi Lönnqvist toteaa itsekin teoksensa Suomenkieli kaikkien kulttuurikielten avaimena, II osa sivulla 122, että "alempana esitän ilman perustelua tri Gleyen tulkinnan kiekonkirjoituksesta", ja niin hän tosiaan tekee, mikä vie pari sivua. Ainakaan minä en ilman perustelua ymmärrä mitä kyseiset sivut kirjassa tekevät. Tämä herättää hienoista kammoa, mikä tietysti värittää lukukokemusta. Tai kenties tyylin takana väikkyy kirjoittajien metafyysinen angsti? Mielessä on kuitenkin käynyt, josko harrastelijoiden laatimat ja kustannustoimittajien torjumat tietokirjakäsikirjoitukset muistuttavat yleisemminkin tyylillisesti toisiaan. Kaunokirjallisuuden kohdallahan näin on, kuten omakustanteista huomaa. Omakustanteitahan nämäkin tapaavat olla. Täytynee jututtaa kustannustoimittajia.

Tunnisteet: , , , , ,

4 Comments:

Anonymous Punainen Nörtti said...

Mistä tieteenalasta tuo alun sitaatti on? Sopisi ainakin omaan alaani matematiikkaan, ja varmaan suurimpaan osaan tieteenaloista,

8.1.14  
Blogger Eufemia said...

Kaitaharju puhuu kaikista niistä aloista, jotka osallistuvat Suomen muinaishistorian tutkimiseen. Arvattavasti hän tarkoittaa ainakin arkeologiaa, historiantutkimusta ja kielitiedettä. Ilman muuta lausunto on pitkälle tosi useimmista tieteenaloista - niillä on tehty töitä jo sen verran kauan, että on päästy tilanteeseen, jossa yksinäisellä intuitionsa varassa seikkailevalla sankaritutkijalla on huonosti elintilaa. Sen sijaan tutkimus perustuu yhteistyölle ja on tosiaan usein melko erikoistunutta.

Siitä olen kyllä vähän eri mieltä, etteikö yleisesityksiäkin laadittaisi ja ainakin jonkinmoisia yhdistäviä suuria teorioita aika ajoin esitettäisi. Nekään vaan eivät kypsällä alalla yleensä ole yksittäisen seikkailijan tuotoksia.

Tästä pitäisi varmaan päätyä toteamaan, että jos haluaa olla sankaritutkija, pitää perustaa uusi tutkimusala. Kyllähän kaikenlaisia yliopistopedagogiikan ja käännöstieteen kaltaisia nuoria aloja putkahtelee maailmaan aika ajoin.

8.1.14  
Anonymous Punainen Nörtti said...

Matematiikka on kyllä tutkimustasolla niin pirstaloitunut eri osa-alueisiin, joita yhdistää lähinnä tutkimusmetodi, deduktiivinen päättely, ei tutkimuskohde, että yleisesityksen kirjoittaminen matematiikasta olisi silkka mahdottomuus. Tutkijat eivät yleensä edes ymmärrä, mitä muiden kuin heidän oman erikoisalansa ja lähialojen tulokset väittävät.

Mulla on hyllyssä yleisesitys algebrallisen topologian kehityksestä 1960-luvulle saakka, mutta tätä yleisempi olisi silkka mahdottomuus.

8.1.14  
Blogger Eufemia said...

Matematiikassa varmasti on noin, ja juuri sillä lienee merkitystä, ettei tutkimuskohde ole yhteinen. Suomea koskevasta arkeologisesta tutkimuksesta sen sijaan on mahdollista kirjoittaa jonkinlainen "näin arvelemme nyt" -tyyppinen yleisesitys. Tutkimuskohde on tavattoman suuri, monimuotoinen ja vaikeasti tutkittava (esim. siksi, että Suomen maaperä on hapanta, joten orgaaninen aines kuten luut tuhoutuvat nopeasti), mutta kuitenkin jollain tapaa jaettu.

11.1.14  

Lähetä kommentti

<< Home