3.9.05

Sota

Sakoo
myrskypilvet,
pätsit aukenee,
leiskuu kalvat, kilvet,
muurit murtuu, lakoo,
jyrisee.

On taas niitä lauantaita, jolloin luen laiskasti suomalaista runoutta. Stressi on kivettynyt päänsäryksi, joka sisältää yhtäaikaisesti ja toisistaan erottamattomina kaikki ne asiat, jotka pitää muistaa ja järjestää. Koetin jatkaa T. F. Powysin Herra Westonin hyvää viiniä, joka on ollut jo jonkin aikaa kesken, mutta päädyin Lauri Viidan Betonimyllärin pariin. Siteerattu jyrinä on runosta Hullu nauru.

Humisee, tietokone humisee ja tuuletuslaite humisee. "Sota" on tullut hyvin omituiseksi sanaksi. Viikko sitten Jussi Vähämäki puhui sodasta tällä hetkellä koko maailman kattavana tilana, jossa vihollinen on kasvoton ja jokainen epäilyttävä on terroisti. Epämääräinen uhkaaja on lainsuojaton. Martti Koskenniemi siteeraa vuonna 2003 julkaistussa artikkelissa "Oikeus ja asevoiman käyttö uudessa maailmassa" George W. Bushin tuona vuonna julkistamaa uutta turvallisuusstrategiaa:

Kansainvälinen oikeus on vuosisatojen ajan tunnustanut, ettei valtioiden tarvitse odottaa hyökkäystä ennen kuin ne voivat puolustautua välittömästi odotettavissa olevalta hyökkäykseltä. Oikeusoppineet ja kansainvälisen oikeuden harjoittajat lähtivät siitä, että ennakoivan itsepuolustuksen legitiiminä edellytyksenä on välitön uhka – useimmiten hyökkäykseen valmistautuvien armeijoiden, maa- ja ilmavoimien, liikekannallepano. Välittömän uhan käsite on muunnettava sellaiseksi, että se kattaa tämän päivän vastustajien toimintakyvyn ja tarkoitusperät.

Koskenniemi kiinnittää huomionsa siihen, että sitaatti on ainoa kohta strategiassa, jossa viitataan kansainväliseen oikeuteen. Ennakoivat iskut koetetaan oikeuttaa myös vakiintuneella ja hyväksytyllä käytännöllä. Nyt elämme jo aikaa, jolloin sodan käsitteen laventuminen hyökkäykseksi ja valmiustilaksi kasvotonta mahdollisesti uhkaavaa vihollista kohtaan on tullut tavalliseksi. Ei ehkä hyväksytyksi, mutta osaksi sitä sotatilaa, jossa elämme. Aina kun hyökätään, kasvoton uhka saa jotkut kasvot; usein satunnaiset, sen ihmisen kasvot, joka käveli metroasemalla ja vaikutti epäilyttävältä.

New Orleansissa käydään sotaa. Puhe sodasta uudenlaisia uhkatekijöitä vastaan on tullut niin luontevaksi, että Louisianan osavaltion kuvernööri on julistanut sodan myrskyn hävittämän kaupungin anarkiassa ryösteleviä kaupunkilaisia vastaan. Nopein reaktio katastrofiin on puolustautuminen hyökkäystä vastaan, sodan julistaminen kasvottomia lainrikkojia vastaan.

Tunnisteet: