19.5.10

Kunniasta, osa 3

Nevertheless we can see, in this example, that the dispute between the two "estates", noble and religious, was not simply a question of the interests of either, but derived from a difference of moral conscience and of values in their approach to the dual nature of the notion of honor: the Church related the sentiment of honor to a conscience free from guilt; true honor was only in the eyes of God; the subjective aspect was the essential, for this lay within the judisprudence of the Church which controlled only the sanctions deriving from religion. But the nobility, the wielders of military power in origin and subsequently the class entitled by their rank and material possessions to exercise sanctions, had a more wordly concept of honor, for they were concerned to maintain the pecking order (Pitt-Rivers 1977: 3) and defend themselves from humiliation, to avoid shame.

Sitaatti on samasta J. G. Peristianyn ja Julian Pitt-Riversin esipuheesta kirjaan Honor and Grace in Anthropology kuin edellisenkin kunniakirjoitukseni aloittanut sitaatti. Koen tekstin hyödylliseksi koettaessani hahmottaa sanan "kunnia" nykyistä käyttöä. Koetan näet ymmärtää miksi niin monet haluavat pitää kiinni sanasta "kunnia" ja miksi kunnia koetaan melko yleisesti positiiviseksi asiaksi. Ymmärrän näet erinomaisesti Tommin edellisen kunniakirjoitukseni kommenteissakin toistaman kannan, että kunnian käsite on torjuttava. Kuten sanottu, minun on vaikea löytää itseltäni sellaista kunniaa, jota voisi loukata.

Ylläolevasta sitaatista kuitenkin selviää ero, jota en ollut tullut ajatelleeksi. Kun Berger (jonka artikkelista tämä keskustelu lähti liikkeelle) puhuu kunnian käsitteen vanhentuneisuudesta, hän toteaa ykskantaan, että "Honor is commonly understood as an aristocratic concept". Ja juuri tämä aristokraattinen kunnian käsite on se, joka minustakin tuntuu sekä vanhentuneelta (vaikka siihenkin kyllä silti törmää) että vastenmieliseltä. Siinä on kyse kasvojen säilyttämisestä ja instituutioihin identifioitumisesta. Aateliston maallisen vallan vastapainona on kuitenkin Euroopassa jo pitkään ollut Kirkon hengellinen valta. Peristiany ja Pitt-Rivers kertovatkin, että katolinen kirkko ymmärsi kunniankin toisin kuin aateliset. Kunnia liittyikin puhtaaseen omaantuntoon Jumalan silmissä, ei maallisiin instituutioihin.

Tästä pääsemmekin viime kunniakirjoituksessa hahmoteltuihin "kevytkunnian" lajeihin. Ne voisi ymmärtää myös maallistuneiksi versioiksi kristillisestä kunniakäsityksestä. Tarkkailevat silmät ovat vaihtuneet, eli kunnian säilymistä valvoo Jumalan sijasta kunniastaan tarkka itse. Joka tapauksessa kristillinen kunniakäsitys voi olla osasyy siihen, että vaikka aristokraattinen kunnia on menettänyt merkitystään, "kunnia" on silti pysynyt pitkälti positiivissävytteisenä sanana.

On myös syytä kiinnittää huomiota kielten välisiin eroihin. Peristianyn ja Pitt-Riversin käsittelemä honorin lähikäsite grace suomentuu vaikeasti; joissain tilanteissa se voidaan kääntää jopa kunnioitukseksi. Lisäksi vaikka sana kunniallinen huokuukin jokseenkin samoja sävyjä kuin latinalaispohjainen honor, kommenteissa mainittua verbiä kunnioittaa vastannee yleensä pikemminkin englannin respect tai esteem kuin honor. Tämä ero ehkä auttaa ymmärtämään joidenkin ihmisten sitkeää haluttomuutta puhua kunniamurhista: murhaaminen ei ole kunnioitettavaa.

Verbissä kunnioittaa kuuluu ehkä kristillinen kunniakäsitys pikemminkin kuin aristokraattinen? Ja toisaalta voi ajatella niinkin, että kristillinen kunniakäsitys on selvästi lähempänä modernia arvokkuusajattelua kuin aristokraattinen kunniakäsitys. Ero Bergerin kuvaaman arvokkuuskäsityksen ja kristillisen kunniakäsityksen välillä linee etupäässä siinä, että kunniansa voi menettää (joko Jumalan silmissä tai omissa silmissään), kun arvokkuus taas on luovuttamaton.

Luin E. G. Lindnerin artikkelin "In Times of Globalization and Human Rights: Does Humiliation Become the Most Disruptive Force?", johon Tommi linkitti. Siinä esitetyistä ajatuksista mielestäni kiinnostavin oli väite eräästä käsitteellisten yhteyksien muutoksesta: "I see the currently living generations in a crucial historical transition shifting from an older world grounded in ranked honor – an honor world (with the experience of honor-humiliation) – to a potential vision of a future world of equal dignity (and a quite distinct experience of dignity-humiliation)." Toisin sanoen nöyryytys ei enää olisikaan aristokraattiseen kunniakäsitykseen liittyvä tunne (siis Mateo Falconen tunne kun hän tajuaa poikansa tahranneen perheen kunnian), vaan ymmärrettävä kokemus tilanteessa, jossa kaikilla tulisi olla yhtäläinen ihmisarvo, mutta jotkut ihmiset kuitenkin sivuutetaan – kuinka hupaisaa, että juuri tämä suomen sana on osuva – epäkunnioittavasti.

Yhdessä blogikirjoituksessa saisi olla vain yksi asia ja tässä on tullut jo monta, mutta lisään vielä yhden: Onko häirintäsyytteissä joissain tapauksissa kyse jostain hyvin samantapaisesta kuin kunnianloukkaussyytteissä? Ja jos on, niin millaisesta kunniakäsityksestä niissä on kyse?

Tunnisteet: , , , ,

9 Comments:

Anonymous jär jär järvi said...

Kunniakäsityksistä, kierros kolme :)

Laitetaas säkkipillinsoittoa taustalle.

"What man wouldn't risk his life to save his son? If I don't fight, my son is dead."

Wounds heal. Scars fade.

http://www.youtube.com/watch?v=GMZbx_vq-sQ

20.5.10  
Anonymous jär jär järvi said...

Hieman toisesta suunnasta.

Seuraava filminpätkä ainoastaan niille, jotka ovat nähnet kyseisen leffan. Muut: kipin kapin vuokraamoon!

"Who are you? Who are you?"

http://www.youtube.com/watch?v=jQ4bNTU965E

20.5.10  
Blogger aleksis salusjärvi said...

Jatkan vielä diletanttisten reunahuomioiden tekemistä, sillä tämä aihe kutkuttaa niin monituisista vinkkeleistä.

Kunnia on sanana tosiaan vanhahtava, ja sen luontevia arkisia käyttötilanteita on kohtuullisen vaikea kuvitella. Sikäli kunnian käsitteen edesmenneisyys on ilmeisen oikeaan osuva huomio.

Kunnialla on kuitenkin vielä paikkansa. Google antaa haulle "tuottaa kunniaa" uskonnollisten kristillisten sivujen tukun. Kunnia on siis hengellisessä käytössä voimissaan, mikä paljastuu esim. "kiitos ja kunnia" -sanaparin kirkollisista mielleyhtymistä.

Sana kunniallinen taas viittaa mielestäni jonnekin hurskauteen ja säädyllisyyteen päin. Esim. kunniallinen ihminen ei tirkistele pukuhuoneen nakuja vartaloita tai kähmi niitä suihkussa, vaikka tunnelma olisikin muuten haureuteen sopiva. Googlessa "kunniallinen" näyttää kaartuvan osittain esim. "kunnolliseen", eli adjektiivina sanan käyttö saattaa olla luontevampaa.

Kunnian pompöösi maallinen käyttö sen sijaan jakautuu selvästi kahtaalle: urheiluun ja sotaan. Herooisuuden ja nationalistisen ylpeyden helpompana muotona urheilussa "sankaruus" ja "kunnianhimo" ovat maatamme (tai kaupunkiamme) edustavan urheilijan mandaatti toimia samastuksen ja esikuvan kohteena.

Sotavoimissa taas jaetaan suoraan kunniamerkkejä, joilla yksilöitä sitoutetaan toimimaan vastoin suoraa omaa etua yhteisönsä tai joukko-osastonsa hyväksi. Sotilaan tulee myös aina olla kunniaksi osastolleen ja käyttäytyä tässä suhteessa vanhahtavan aristokraattisesti. Ehkäpä kenttätuomioistuimen jakamat teloitukset pelkuruudesta tai tottelemattomuudesta saattaisi olla hyvä vertauskohta kunnniamurhiin. Sanan kunnia syvä merkitys taitaa molemmissa tapauksissa paljastua vertailukelpoisesti.

Sotilaallisista kunnianosoituksista mulla on omakohtaista kokemusta, sain nimittäin palvelusaikana rykmentin plaketin, eli kunniamerkin. Eufemiamaisen kysymyksenasettelun konkreettisena esimerkkinä dilemmani on, että toimiiko tämä kunnia-esine kantajaansa vastaan ansioluettelossa, jonka lukijakunta on pasifistista taideporukkaa?

Suomeksi: viimeisten kunniaa jakavien instituutioiden huomionosoitusten kohteeksi joutuminen on suureksi osaksi kiusallista, koska siihen ei oikein voi suhtautua sarkastisesti ja toisaalta siihen identifioituminen taas tuottaa niin läheisen osallistumisen tunteen, että arvoristiriitojen kirkuva konflikti valvottaa yötkin.

21.5.10  
Blogger Tommi Uschanov said...

Kirjoittaja on poistanut tämän kommentin.

21.5.10  
Blogger Tommi Uschanov said...

Tämä ero ehkä auttaa ymmärtämään joidenkin ihmisten sitkeää haluttomuutta puhua kunniamurhista: murhaaminen ei ole kunnioitettavaa.

Hyvä pointti, jota en itse olisi tullut ikinä ajatelleeksi.

Ehkäpä kenttätuomioistuimen jakamat teloitukset pelkuruudesta tai tottelemattomuudesta saattaisi olla hyvä vertauskohta kunnniamurhiin.

Toinen hyvä pointti, jota en itse olisi tullut ikinä ajatelleeksi. Ja vielä isommin tämä tietysti koskee epävirallisia teloituksia. Esimerkiksi Tuntemattomassa sotilaassahan tapahtuu lopussa aivan klassisen kaavan mukainen kunniamurha, kun Karjula ampuu Viirilän. "On kysymys Suomesta. Täälläkin... nytkin..." Eihän tämä tarkemmin ajatellen tosiaan eroa mitenkään jostain tyttärensä murhaavasta fundamentalisti-isästä.

Ja eräs pieni huomaamaton lisämerkki siitä, kuinka kuollut vanha kunniakulttuuri on, olisi sitten vastaavasti se, että kuolemanrangaistus on sivistyneessä lännessä poistettu lopulta myös sotilasrikoksista. Tosin Suomenkin kaltaisessa maassa vasta 1970-luvulla, mikä on nykyisen harppauksin kehittyvän ihmisoikeuskulttuurin näkökulmasta ehkä vähän hätkähdyttävääkin.

21.5.10  
Anonymous sama järvi toisesta suunnasta said...

"Koetan näet ymmärtää miksi niin monet haluavat pitää kiinni sanasta "kunnia" ja miksi kunnia koetaan melko yleisesti positiiviseksi asiaksi."

Ihmiset voi olla hyvin samankaltaisia keskenään, ja jos tiedostaa oman totuutensa, niin se voi olla samalla se jaettu totuus.

Elikkä, miksi itse haluat tai et halua pitää kiinni kunnian käsitteestä, tai jos lähestyy laajemmasta näkökulmasta, niin mistä käsitteistä haluat pitää kiinni ja miksi. Mikä tekee käsitteestä kiinni pidettävän.

Ihan lonkalta, olisiko seuraavista käsitteistä hyvä pitää kiinni (tai pidetäänkö/pidätkö niistä kiinni): Rakkaus? Pöytä? Demokratia? Blogi?

Toisaalta asiaa voisi lähestyä käsitemäärittelyn kautta, määritellä käsite mahdollisimman selkeästi, ja tutkia määritelmää, että mitkä osat siinä puoltaa käsitteen unohtamista (?) ja mitkä käyttökelpoisuutta.

Jotenkin tuntuu, että kunnian käsite on lähellä jotain perusihmisyyteen kuuluvaa, mitä kautta se ei katoaisi ikinä. Samaan tapaan kuin rakkaus.

Määrittelystä toki kiisteellään, ja henkilökohtainen kokemus vaihtelee. Ehkä kiistanalaisuus omalta osaltaan osoittaa käsitteen merkitystä, eli ei ole sama miten se määritellään.

Jotenkin kunnia voi olla myös hyvin poliittinen käsite, minkä hyväksymiseen tai hylkäämiseen jossain muodossa voi liittyä oma maailmankatsomuksellinen positio.

22.5.10  
Anonymous järvi vaan said...

Lainaan vielä Kemppistä, seuraavassa lausumassa tuntuu olevan jotain hyvin olennaista:

"Kunnia oli yhteisöllinen käsite. Kunnian loukkaaminen tarkoitti yhteisöllisen aseman horjuttamista."

http://kemppinen.ot.com/2007/09/kunnia-on-katkera-juoma.html

(Kemppinen käy kirjoituksessaan läpi kunnian historiaa ja naapurikäsitteitä)

22.5.10  
Anonymous järvi said...

Ja vielä wikipediasta valikoitu laianus:

"Kunnia tarkoittaa yksilön saamaa arvostusta yhteisössä."

"Kulttuureja, joissa kunnia on erityisen korostunut, voidaan kutsua kunniakulttuureiksi. Kunniakulttuureille on ominaista, että loukkaukset kostetaan välittömästi ja väkivaltaisesti ja toisten tahatonta loukkaamista vältetään tarkasti."

Mitkä yhdistämällä päästää aika mielenkiintoiseen näkymään kunniasta taistelun kenttänä.

Horjutus, vastahorjutus, hyökkäys, vastahyökkäys, sanalla sanoen taistelu, missä kunniaa puolestetaan kuin linnoitusta, ja mitä vastaan hyökätään.

Fyysinen väkivalta voi olla yksi ulottuvuus, mutta ei välttämättä. Taistelua voidaan käydä yhtä hyvin sanan miekalla.

Äärimuodossaan voi puhua sodankäynnistä, missä kokonaisen yhteisön asema asetetaan kyseenalaiseksi suoralla väkivaltaisella hyökkäyksellä.

22.5.10  
Anonymous järv said...

Tai ehkä tuo sotasuuntaus oli väärän kunnian kohdalla.

Pointti ei ehkä niinkään ole todellisen aseman horjutus (vaikka tämä voi olla tavoitteena ja seurauksena), vaan ihmisten käsitysten horjutus. Ei hyökätä ihmistä vastaan, vaan niitä myönteisiä käsityksiä vastaan, mitä muilla ihmisillä hänestä on. Pyritään muuttamaan ajattelua.

22.5.10  

Lähetä kommentti

<< Home