3.5.04

Miten vasemmistolaisuus pitäisi määritellä?

"Vasemmistolaisuus ei kuitenkaan ole välttämättä oikeudenmukaista. Tämän takia liberalismia, joka puhuu jatkuvasti oikeudenmukaisuuden puolesta, ei tule sekoittaa vasemmistolaisuuteen. Vasemmisto uhraa oikeudenmukaisuuden onnen alttarilla.
Onko vasemmistolaisuus sitten epäoikeudenmukaista? Tavallaan, mutta vain tavallaan, sillä se ei halua jakaa onnea ansioiden mukaan vaan niistä huolimatta, erotuksetta. Vasemmistolainen oikeudenmukaisuus on oikeutta kenen tahansa onneen. [...] Vasemmistolaisuus ei kaiken kaikkiaan ole 'järkevää'. Yhtäkään yhteiskuntaa ei voida perustaa vasemmistolaisuuden varaan. Perustamisen itsensä idea on jotakin epävasemmistolaista. Silti yksikään yhteiskunta ei säily päivääkään ilman vasemmistolaisuutta. Jokainen yhteiskunta edellyttää nimittäin armon momentin, jota ilman se ei tule toimeen. Sillä armo, vaikka onkin kaiken perustamisen keskeytys, on olemassaolon edellytys."

"Tätä vasemmistolaisuutta ei kuitenkaan tule sotkea suoraan mihinkään nykyisin tunnettuun poliittiseen liikkeeseen tai puolueeseen. Ennemminkin kyse on määrätystä asenteesta tai - oikeammin sanoen - määrätystä olemassaolon tavasta. Yksinkertaisimmin sanottuna kyse on olemassaolon tavasta, jossa asetutaan aina heikomman rinnalle."

Luen Mika Ojakankaan kirjaa Kenen tahansa politiikka, jossa hän miettii sellaisen poliittisen yhteisön mahdollisuutta, joka ei perustuisi toisen ulossulkemiselle.

Olin vappumarssimassa. Marssijoita oli sentään melko paljon. Karkeasti jaoteltuna: lähinnä melko iäkkäitä itsensä työväenluokkaan kuuluviksi katsovia, joille marssiminen lienee kunniakysymys; niitä jonkinlaisen kulttuurivasemmiston edustajia, jotka eivät ole marssimisesta luopuneet; mieluusti mieltään osoittavia melko apoliittisia tai anarkismiin taipuvaisia nuoria, sekä aika joukko muitakin, esimerkiksi minä.

Heränneitä tai uudelleen mielessäni virinneitä kysymyksiä:

Ketkä nykyään Suomessa kuuluvat työväenluokkaan? Onko mielekästä liittää vasemmistolaisuus jonkinlaiseen luokkajakoon? Jos on, pitäisikö tapaa, jolla luokkaerot on ollut tapana hahmottaa, päivittää? Mihin luokkaan kuuluu akateeminen alipalkattu pätkätyöläinen? Entä teollisuusvartija? Entä atk-tukihenkilö?

Katsonko kuuluvani johonkin poliittiseen yhteisöön? Jos, niin keiden poissulkemiselle tuo yhteisö perustuu?

Ketkä nykyään ovat lähellämme heikoimpia?