5.3.14

Onnellisuuskisa

Menestyvän ihmisen tunnistaakin opiskelijoiden mielestä siitä, että hän on tyytyväinen ja tasapainoinen. "Hän näyttää tyytyväiseltä elämäänsä."
Menestynyt ihminen on yksinkertaisesti onnellinen.
Kun menestystä tarkastellaan objektiivisesta ja subjektiivisesta näkökulmasta, pidetään objektiivisen menestyksen mittareina esimerkiksi palkkaa, ylennyksiä ja tehtävätasoa. Subjektiivisia määreitä taas ovat vaikkapa työn ja muun elämän tasapaino, työnilo ja työstä saatava tyydytys ja täyttymys. Lisäksi menestyksen määrittämiseen vaikuttavat henkilökohtaisten päämäärien saavuttaminen sekä oman urakehityksen vertaaminen muiden urakehitykseen.
Opiskelijat tarkastelivat uralla menestymistä pääosin juuri subjektiivisten määreiden kautta. Yleiskuvaksi työurallaan menestyjästä piirtyi onnellinen ihminen.

Kahlasin vastikään läpi lähinnä kai markkinointitarkoituksiin laaditun läystäkkeen nimeltään Dialogi – Uusi työ on täällä – Terveisin Y – Haastekirja (en saa selville, minkä noista on tarkoitus olla teoksen varsinainen nimi, joten mainitaan nyt sitten koko rimpsu). Päädyin sen pariin yrittäessäni saada jotain selkoa Y- ja Z-sukupolvista. Olen syntynyt noin vuotta ennen sitä rajaa, jonka yleensä ajatellaan erottavan X:n Y:stä ja tunnen tietysti paljon Y-sukupolven ihmisiä, mutta samastun X:ään. Havaitsen itseäni nuoremmissa ajattelutapoja ja luontumuksia, jotka yhdistävät heitä toisiinsa ja erottavat minusta. Z:sta tiedän hädin tuskin mitään, mutta lähivuosina heitä alkaa ilmaantua opiskelijoiden joukkoon. Odotan uteliaana.

Vanhimmat Y:t aikuistuivat jo sen verran kauan sitten, että voisi olettaa Suomestakin jo löytyvän runsaasti heidän sukupolveaan käsittelevää tutkimusta ja kirjallisuutta. Myös Z-sukupolvesta toivoin saavani jotain tietooni. Kaskasteen tavoin jouduin kuitenkin toteamaan tällaisen tutkimuksen ja kirjallisuuden löytämisen yllättävän hankalaksi. (Esimerkiksi Juha Siltalan teos Nuoriso – mainettaan parempi osoittautui juuri niin hataraksi hutuksi kuin Kaskaste kirjoituksessaan toteaa. Satoja sivuja sinne tänne harhailevaa tekstiä, joka näyttää nopean selailun perusteella käsittelevän kiinnostavia teemoja, mutta josta ei tarkemmin lukemalla ota mitään tokkkua. Usein on esimerkiksi mahdoton saada selville milloin Siltala referoi muiden kantoja ja milloin esittää omia näkemyksiään. Tämä johtaa siihen, ettei esitettyjen näkemysten välisiä ristiriitoja käsitellä lainkaan. Lisäksi teksti on kohtuuttoman monin paikoin käsittämätöntä. Esimerkiksi seuraava virke on ilman lisätietoja melko mahdoton ymmärtää, eikä lisätietoja anneta: "Susan Rosen kertoo uraäidistä, joka – horribile dictu! – todellakin sovelsi tasapainotettua pistekorttia perheeseensä tavoitellen hienoista etumatkaa päätoimisen lastenvahdin antamaan aikaan." Päivittelyä olisi hauskempi lukea jos ymmärtäisi mitä päivitellään.)

Siltalaan pettyneenä ajauduin pamflettien pariin. Yllä siteeraamani läystäkkeen lukeminen oli epämiellytttävää, sillä olin selvästi sille täysin väärä lukija. Sitä ei ole kirjoitettu ihmiselle, joka haluaa tietoa Y-sukupolven suhteesta työhön, vaan se on kaikesta päätellen kirjoitettu lähinnä yhteistyöyritysten markkinointimateriaaliksi. On tietysti lukuisia sellaisia asiatekstilajeja, joilla ei ole tarkoitus sanoa sitä, mitä kirjoitetaan, vaan huolellisesti, suunnitelmallisesti ja kyseisen genren sääntöjä seuraten viestiä lukijalle jotain muuta. Valitettavasti tällaisista tekstilajeista luen suhteellisen sujuvasti ainoastaan apurahahakemuksia ja tutkimussuunnitelmia. Niinpä olin väärä henkilö lukemaan yllämainittua läystäkettä; se sai minut lähinnä ärsyyntymään. Löysin siitä kuitenkin siteeraamani katkelman, ja kun käsillä ei kerran ole mitään tuon tolkullisempaakaan, lienee soveliasta ryhtyä spekuloimaan.

Oletetaan, että sitaatissa esitetty näkemys todella on Y-sukupolven parissa yleinen: Menestynyt ihminen on onnellinen, ja menestyksen voi päätellä siitä, että ihminen näyttää onnelliselta. Toisin sanoen onnellisen näköinen ihminen tulkitaan menestyneeksi, ja menestys johtaa onnellisuuteen. Lyhyesti, menestynyt = onnellinen = menestynyt. Tämä poikkeaa siitä, miten X-sukupolvi oman kokemukseni mukaan ymmärtää menestyksen ja onnellisuuden välisen suhteen. X:lle menestys ja onnellisuus ovat toistensa vaihtoehtoja. Menestynyt ihminen uhraa yksityiselämänsä, suhde läheisiin ohenee, työ (tai muu vastaava toiminta) nielee kaiken ajan ja tarmon. Onnellinen X puolestaan on luopunut menestyksen tavoittelemisesta. Onnellisuus kumpuaa yksityiselämästä, ja jos keskittyy siihen, ei voi eikä halua tavoitella menestystä.

Annan kaksi esimerkkiä. Tässä vuosien takaisessa keskustelussa tulee mielestäni esiin jotain olennaista X-sukupolven suhteesta menestyksentavoitteluun. Tässä taas yksi Suomen menestyneimmistä muotibloggaajista – vankasti Y-sukupolvea – esittää ajatuksen onnellisuudesta.

Jos onnellisuus on yksityisasia, kuten väitän X-sukupolven ajattelevan, onnellisuus ei näytä miltään tietyltä. Muiden on vaikea tunnistaa onnellinen ihminen, sillä onnellisuus ei ole pelinappula statuskilpailussa eikä X-sukupolvi siis ole kehittänyt vakiintuneita tapoja esitellä onnellisuuttaan muille. Jos sen sijaan onnellisuus = menestys, käy niin, että menestyksen esitteleminen on sama asia kuin onnellisuuden esitteleminen. Jotta onnellisuuden esitteleminen onnistuisi, se täytyy voida tunnistaa. Onnellisuus alkaa siis näyttää joltain tietyltä, tunnistettavalta.

Spekulaatiostani seuraa, että menestystä tavoittelevalta X:ltä on herkästi esimerkiksi oman terveyden vaaliminen hakusessa. Hän ei ole valinnut onnellisuutta vaan menestyksen, joten hänen tarmonsa suuntautuu menestymiseen, ei tolkullisiin nukkumaanmenoaikoihin tai selkäkivun välttämiseen, ainakaan niin kauan kuin työnteko ei vaarannu. Toisaalta X voi olla onnellinen paljon kummallisemmilla tavoilla kuin Y.

Onnellisuutta eli menestystä tavoitteleva Y puolestaan huolehtii työnsä lisäksi kodistaan, ystävistään, terveydestään ja perheestään ja elää siis tasapainoisempaa elämää kuin kollegansa X. Toisaalta Y asettaa onnellisuutensa näyteikkunaan muiden katseltavaksi, ja pimppaa sen oikean näköiseksi. Menestyskisa on onnellisuuskisa. Onnellinen täytyy tunnistaa onnelliseksi, joten Y:llä on tarjolla paljon vähemmän tapoja olla onnellinen kuin X:llä.

Tunnisteet: , , ,

5 Comments:

Anonymous untaodotellessa said...

Kirjoituksesta tuli mieleen tällainen hetki sitten kovasti Facebookissa linkattu (ja ärsyttävä) teksti:

http://waitbutwhy.com/2013/09/why-generation-y-yuppies-are-unhappy.html

Voiks tätä tulkita tolla sun ajatuksellasi?

5.3.14  
Blogger Eufemia said...

Tuo on tosiaan ärsyttävä teksti. Y-sukupolven vanhemmat Yhdysvalloissa päätyivät valmistuttuaan töihin, josta sai riittävästi palkkaa sekä elämiseen että kohtuullisen opintovelan maksamiseen. Y-sukupolvi päätyy valmistuttuaan töihin, joista saatava palkka ei riitä elämiseen, saatika lukukausimaksujen nousun myötä järjettömiksi paisuneiden opintovelkojen maksamiseen. Tällaisia pieniä rakenteellisia muutoksia ei tekstissä mitenkään huomioida.

Mutta kyllä vain, ärsyttävässä tekstissä puhutaan "Facebook image craftingista", siis yhdestä ahkerasti käytetystä tavasta esitellä omaa onnellisuuttaan/menestystään. Teksti on puhuvinaan työelämästä, ja slti juuri tuossa image crafting -pätkässä puhutaan myös ihmissuhteista. Ei Facebookissa esitellä uraa, Facebookissa esitellään tietyn näköistää - onnellisen näköistä - elämää. Linkedinissä esitellään uraa, mutta Facebook on selvästi koukuttavampi ja aiheuttaa vahvempia tunnereaktioita, myös sitä kateutta, josta jutussa puhutaan. En ole kuullut kenenkään, joka selaisi kateellisena toisten ihmisten Linkedin-profiileja.

6.3.14  
Anonymous mumriken said...

Kiinnostava kirjoitus. Voisiko kyse olla myös siitä, että siinä missä takavuosien X saattoi kenties valita menestyksen ja onnellisuuden välillä, onnellisuus on nykyään jotain jota ihmisiltä vaaditaan? Barbara Ehrenreich väittää, että positiivisesta ajattelusta on Yhdysvalloissa tullut kaikkien velvollisuus: samaan tapaan kuin kalvinismi vaati jatkuvaa itsetarkkailua synnin ja nautinnonhalun merkkien tunnistamiseksi, positiivisen ajattelun oppi vaatii jatkuvaa itsetarkkailua negatiivisten ajatusten varalta. Kunnon ihmisen on herkeämättä suoritettava positiivisuutta. Ehkä onnellisuuskaan ei ole enää yksityisasia, vaan jonkinlainen yhteiskunnallinen velvollisuus?

8.3.14  
Anonymous tommi said...

Nuoremmat koiraat ovat kertoneet minulle, että nuorista naisista on tullut hyvin epäluuloisia. Lähentyminen ilman yhteisiä verkostoja on mahdotonta. Hyypiön mainetta torjutaan avoimuudella facebookissa, riittävän suurella ja monimuotoisella kaverijoukolla ja luomalla toimelias ja henkisesti vakaa kuva verkkoon. Kuulemma kontaktia ei käytännössä tule jos ei ole yhteisiä FB-kavereita.

Tämä vain yhtenä aspektina. Asioille on yleensä käytännölliset syynsä. Tuosta menestymisestä veikkaan että tunnet (tai jopa haluat kautta rantain ymmärtää tuntevasi) lähinnä menestyjiä, joiden hyvinvointia menestykseen panostaminen ei enää ratkaisevasti paranna. Itse tunnen (tai ainakin myönnän tuntevani) myös drop-outteja, ja on aivan selvää, ettei paraskaan ihmissuhde tai siisteinkään koti pysty kompensoimaan heidän ammatillista ja intellektuaalista turhautumistaan.

10.3.14  
Blogger Kaj Sotala (Xuenay) said...

Yksi Y:tä (ja varmaan myös sen jälkeisiä) mahdollisesti määrittävä ominaisuus saattaa olla tavallista yleisempi kokemus minkäänlaisesta motivaation puutteesta.

Puhuin tästä vähäsen tekstissäni Nyky-yhteiskunta ja motivaation kuolema - en erikseen ottanut siinä sukupolvinäkökulmaa esille, mutta Y:stä ja Z:stahan siinä tuli puhuttua, ja lopussa siteeraamani amerikkalainen tuttuni puhui siitä nimenomaan yhtenä Y:tä määrittävänä piirteenä.

16.3.14  

Lähetä kommentti

<< Home