14.1.07

Siksi juuri Nietzsche

Filosofiaa ei voi palauttaa sen omaan historiaan; se vapautuu tästä lakkaamatta luodakseen uusia käsitteitä, jotka – vaikka aina palaavatkin historiaan – eivät ole peräisin siitä. Ilman historiaa tuleminen jäisi määrittelemättömäksi, vaille ehtoja, mutta silti tuleminen ei ole historiallista. Sosiaalipsykologiset tyypit ovat historiasta, käsitteelliset henkilöt sen sijaan edustavat tulemista. Tapahtuma tarvitsee tulemista ei-historialliseksi elementikseen. Nietzsche sanoo, että ei-historiallinen elementti "on ikään kuin verhoava ilmapiiri jonkalaisessa vain voi syntyä elämää, joka puolestaan taas murskautuu heti kun tämä ilmapiiri katoaa". Kyse on eräänlaisesta armon hetkestä, ja "onko ihminen ylipäätään voinut tehdä mitään muutoin kuin tällaisen ei-historiallisen utukerroksen ympäröimänä?" Jos filosofia ilmaantui Kreikassa, kyse oli yhtä paljon sattumasta kuin välttämättömyydestä ja enemmän ympäristön tai miljöön vaikutuksesta kuin alkuperästä. Filosofia syntyi pikemminkin tulemisen kuin historian funktiona, enemmän geografian kuin historiografian vaikutuksesta, paremmin armosta kuin luonnosta.

Hain Deleuzen ja Guattarin kirjan Mitä filosofia on? kirjastosta jo perjantaina, en vain ole ehtinyt vastata kysymykseeni vielä täällä. Tuossa sitaatissa kuitenkin selviää kohtalaisesti mitä he pitävät Nietzschen geofilosofisen ajattelun saavutuksena verrattaessa vaikkapa esimerkiksi ottamaani Herderiin: Herder puhui ajattelun väistämättömästä kehityksestä tietynlaiseksi historian ja luonnonolojen sitä muovatessa, Nietzsche puhui pikemminkin tällaisen väistämättömyyden ohittavista hetkistä, jolloin jossain paikassa voi tapahtua jotain satunnaisempaa. Satunnainenkin muuttuu tietysti pian jatkuvan ja juurtuneen kehityksen osaksi, "palaa aina historiaan".

Tunnisteet: ,

3 Comments:

Blogger Matti said...

Eikö filosofia ole mielestäsi vähän lapsellista? Eiväthän tuollaiset jutut ole edes totta, vaikka eivät varmasti oikein epätottakaan.

Deleuze & Guattari, Niitse ja Herder nyt ovat vain tuollaisia hemmoja, jotka heittävät lämpimikseen jotain läppää. Varmasti ihan hyviä seuramiehiä.

15.1.07  
Blogger Eufemia said...

Itse asiassa kyllähän nämä jutut usein ovatkin vähän lapsellisia. Deleuze ja Guattari eivät aina, Herder taas ainakin nykylukijan silmin lähes läpeensä (mikä kyllä myös vetoaa huumorintajuuni). Luen näitä tekstejä (sekä Niitseä ja Herderiä että vaikkapa 1800-luvun suomalaista lehdistöä) kuitenkin ensi sijassa siksi, että esimerkiksi järjen universaalisuuden kritiikkiin yhdistyvä oletus ajattelun paikallisuudesta ja erilaiset versiot tuosta oletuksesta ovat merkittäviä niin kansallisvaltioiden synnyn kuin ihmistieteiden metodien kehityksenkin kannalta. Nekin ovat kyllä monessa mielessä lapsellisia juttuja, mutteivat erityisen harmittomia tai merkityksettömiä. Olen kai vähän aatehistorioitsija.

15.1.07  
Blogger Eufemia said...

Tykkään siis tuumia vaikkapa tähän tapaan.

15.1.07  

Lähetä kommentti

<< Home