2.2.04

Pirullista

"Retoriikkaa tarkkaava lukija jättää näiden väitteiden todenperäisyyden arvioinnin ja kiinnittää huomionsa siihen, miten rajoitukset kasaantuvat vain toiselle tutkimusotteelle. Toista kuvataan aivan toisin värein. Keskusteluntutkimuksesta keskusteltaessa nuo värit hehkuvat aivan erityisen kirkkaina. 'Keskusteluanalyysi on mielenkiintoinen ja paljon käyttämättömiä mahdollisuuksia tarjoava tutkimusmenetelmä. Se avaa kielenkäytöstä ja sosiaalisesta toiminnasta kiinnostuneelle aivan uuden maailman' (s. 140). Kukapa rajoittuisi vanhaan ja ilmiöiltä lähes koko sosiaalisuuden riisuvaan metodiin, kun on tarjolla portti kokonaan uuteen maailmaan. Metodilla voi tuottaa kvalitatiivisesta aineistosta 'enemmän' havaintoja kuin siinä ensi näkemällä luulisi olevankaan. 'Käyttömahdollisuuksia on lähes rajattomasti' (s. 143). Lukija ei voi olla aistimatta tiettyä Jack London -romantiikkaa: tarjolla on vapautta, seikkailuja, uuden maailman valloitusta - asioita joista lomaketutkimuksen ahtaaseen 'kotipiiriin' kahlittu mies aina uneksii, mutta uskaltaa harvoin kokeilla. Tai niin kuin Eero Suoninen (1999, 34-35) hersyttää: 'Diskurssintutkija löytää itsensä keskeltä rikasta ja suunnatonta maata... (--) Se on ääretön maanosa täynnä viehätystä ja voimaa... (--) Diskurssintutkija on liikkeellä tehdäkseen ymmärrettäväksi tämän maanosan kätkettyjä aarteita ja vaaroja...'"

"Laadullisen tutkimuksen menetelmäoppi ei näemmä tule toimeen ilman 'positivismia'. Tuota konstruktiota tarvitaan aina kun halutaan perustella, miksi tehdään näin eikä noin. 'Positivistit' tekevät noin, ja siksi kaikki järkevät, hyveelliset ja kriittiset tutkijat tekevät näin."

Pertti Tötön Pirullisen positivismin paluu, Laadullisen ja määrällisen tarkastelua riemastuttaa tämän tästä. Lisäksi aihe on tärkeä. Minkäänlaisen tutkimuksen ei tulisi rakentua sellaisen oman metodivalinnan puolustuksen varaan, jossa asetetaan vastustaja (tässä 'positivismi'), annetaan sille mielivaltaisesti kaikenlaisia älyttömiä piirteitä ja oikeutetaan oma metodi sillä, että se asettuu tätä juuri rakennettua olkiukkoa vastaan. Laadullisen tutkimuksen metodioppaiden kuvaaman kaltaista 'positivismia' ei löydy kuin laadullisen tutkimuksen metodioppaista.
Nyt olisi helppo tehdä Sokalit. Olisi kuitenkin aivan höperöä tuomita laadullinen tutkimus hapatukseksi koska opiskelijoille suunnatuissa laadullisen tutkimuksen metodioppaissa ja etenkin opiskelijoiden tenttivastauksissa puhutaan välillä höpöjä. Se olisi vastahöpöjenpuhumista tälle höpöjenpuhunnalle.
On aina ilahduttavaa lukea kritiikkiä joka on kirjoitettu sen vuoksi, että on huomattu epäkohta ja toivotaan, että se korjattaisiin. Ei siis sen vuoksi, että on nähty omaa asemaa hankaloittava seikka joka tahdotaan pois tieltä.