10.9.12

Keskiluokkaisuudesta

As argued above, when a person sells their labour power, that labour power is a commodity which gains value in exchange. Once it becomes impossible to distinguish the self from the labour power that this self is selling, the result is that the process of commodification extends to the self as well. Promoting the self is thus inevitably intertwined with the commodification of the self as soon as value comes to play a part in the processes of promotion. Adding value to the self in the labour market therefore contains a notion of the self as a commodity. This does not mean that coaching, for instance, can be reduced to the processes of commodification, any more than it can be reduced to processes of self-promotion, but rather that these processes are tightly interwoven with each other and with processes concerning the ideals of self-development and a sense of agency, as has been argued throughout this research. 
So how is potential then individualised, or to put it differently, how does an individual produce potential or articulate the promise of certain kind of capability that has value in the labour market? How does one become, or make oneself into, a commodity? In the context of work-related coaching, it seems that one way for a person to produce potential is to tell narratives in which the self becomes an individual characterised by potential.

Juttelin jokunen viikko sitten Tommin kanssa hänen tulossa olevan kirjansa lisäksi muun muassa edellisestä eufemiatuksestani, ja hän huomautti, että otin siinä keskiluokkaisuuteni niin kevyesti annettuna, että teksti kuulosti 80-lukulaiselta sosiologialta. Laman myötä luottamus omaan turvattuun asemaan romahti, eikä keskiluokkaisuuteensa voinut enää suhtautua niin mutkattomasti. Väitän kuitenkin, että kyllä voi: omasta keskiluokkaisuudestaan voi olla suhteellisen varma, vaikka muistaisikin laman. Näin on koska keskiluokkaisuuden käsite on muuttunut.

Kuulun keskiluokkaan koska osaan myydä itseäni työvoimana. Osaan riittävän hyvin vakuuttaa työnantajan omasta potentiastani. Sitaatti yllä on Katariina Mäkisen väitöskirjasta Becoming Valuable Selves: Self-Promotion, Gender and Individuality in Late Capitalism (PDF), josta kirjoitin kerran aiemminkin. Mäkinen kirjoittaa siinä samasta aiheesta, jota Juha Jokelan näytelmä Esitystalous käsitteli – siitäkin tuli kirjoitettua. Työmarkkinoilla myydään yhä enemmän yleisluontoista, erittelemätöntä kyvykkyyttä, ja itseään myyvän työntekijän tulee olla elävä lupaus tällaisesta kyvykkyydestä. Parhaiten se onnistuu jos omaan lupausluonteeseensa uskoo itsekin. Niinpä kerromme itsemme kyvykkäinä, myytäväksi kelpoina, siis keskiluokkaisina. Minun kulloisetkin tulonlähteeni ovat kaikkea muuta kuin vakaita ja jos mitataan vain taloudellista ailahtelua, kuulun prekariaattiin, mutta oma kelpoisuuteni kauppatavarana takaa luokka-asemani.

Työväenluokkaa ei enää ole. Väite on tietysti naurettava, mutta minulla on silti peruste esittää se. Kävin eilen Amos Andersonilla, varsinaisesti koska halusin nähdä Erkki Kurenniemen häröjä videoita, joita on esillä näyttelyssä Muutosten pyörteissä, 1960–80-lukujen taidetta STSY:n kokoelmista, mutta tulin samalla käyneeksi läpi myös alakerrosten paljonmainostetun mutta köyhähkön näyttelyn Boutique: Where Art Meets Fashion. Siellä oli esillä työryhmän Heide Lunabba & Tärähtäneet ämmät teos Cultural Dresscode. Teosta varten tekijät olivat kysyneet yhteensä 395 helsinkiläiseltä Valtterin kirpputorilla, Kämp Galleriassa, Itiksessä, Pihlajamäen ostoskeskuksessa, leipäjonossa ja Lasipalatsilla mihin yhteiskuntaluokkaan he katsoivat kuuluvansa. Kysyjät eivät antaneet valmiita vaihtoehtoja. Keskiluokkaan, vastasi valtava osa. Yhteensä neljä, joista kolme Itiksessä ja yksi Pihlajamäessä, vastasi "duunari". Sanaa "työväenluokka" ei käyttänyt kukaan. Sen sijaan 32 sanoi kuuluvansa "kansaan" (Kämpissä nolla), ja "köyhäksi" identifioitui 18 (Kämpissä nolla). Kaikenlaista veikeääkin löytyi: esimerkiksi 15, jotka lukivat itsensä "kulttuurisesti hallitsevaan luokkaan". Kuluttava helsinkiläinen ei katso kuuluvansa työväenluokkaan; ainakaan itseidentifikaation välineenä työväenluokkaa ei siis enää ole.

Nykyinen keskiluokan käsite on sellainen, ettei työväenluokka enää sovi sen vastinpariksi. Pärjääminen esitystaloudessa ja säällinen itsensä myymisen taito eivät riipu työn luonteesta, ja jos keskiluokkaan kuuluminen määrittyy niiden perusteella, työläisen virkamiehestä erottava työväenluokan käsite käy itseidentifikaation välineenä tarpeettomaksi. Niinpä työväenluokan sijaan meillä ehkä on esitystaloudesta kieltäytyvää kansaa ja esitystaidottomia köyhiä (vai menisiköhän se toisin päin?), ja lisäksi suuri joukko sellaisia, joilla on vaikeaa nykyisten luokkakäsitteiden kanssa.

Tunnisteet: , , ,

6 Comments:

Blogger kaskaste said...

"Niinpä työväenluokan sijaan meillä ehkä on esitystaloudesta kieltäytyvää kansaa ja esitystaidottomia köyhiä (vai menisiköhän se toisin päin?)"

Veikkaan että juuri toisin päin: köyhä on luokkatietoinen ja uhmakas itsemäärittely, kansaa taas ollaan sopuisan luonnollisesti. Minua alkoi kyllä heti kiinnostaa tämä teos...

11.9.12  
Blogger Eufemia said...

Tuumasin, että kansan käsite on saattanut tässä viime vuosina taas vaihteeksi politisoitua. Eliittiä vastaan ja silleen.

12.9.12  
Blogger Tommi Uschanov said...

Puhut nyt vähän ohi siitä, mistä keskustelimme, tai sitten en saanut tehtyä itseäni ymmärrettäväksi riittävän hyvin. Se, mikä sai sinut kuulostamaan 80-lukulaiselta sosiologialta, oli seikka, että luonnehdit itseäsi keskiluokkaiseksi nimenomaan oma-aloitteisesti. Kun 80-lukulaisessa elämäntapasosiologiassa puhuttiin nk. "uudesta keskiluokasta", sen eräänä tunnuspiirteenä pidettiin juuri sitä, että keskiluokan ja keskiluokkaisuuden käsitteet olivat sen omia "itseidentifikaation välineitä", käyttääkseni tuota ilmaisuasi. Tällainen itseidentifikaatio on kadonnut, ja väitän, että se katosi juuri laman myötä ja laman seurauksena.

Ihmiset sanovat toki nykyäänkin olevansa keskiluokkaa, kun heiltä on ensin kysytty johdatteleva kysymys, mihin luokkaan he kuuluvat. Mutta tämä ei siis todista sinällään mitään. Kuten vaikkapa kirjani Suuri kaalihuijaus lukeneet tietävät, lähes keneltä tahansa voidaan saada lähes mikä tahansa haluttu vastaus lähes mihin tahansa kysymykseen, kunhan tämä kysymys on muotoiltu juuri haluttuun suuntaan johdattelevaksi. Ja jo kysymys, mihin luokkaan vastaaja kuuluu, on sosiaalipsykologian mittapuulla mitä johdattelevin. Vähemmän johdattelevaa olisi ollut kysyä, kuuluuko vastaaja mielestään johonkin yhteiskuntaluokkaan vai ei, ja kysyä sitten myöntävästi vastanneilta jatkokysymyksenä, mihin luokkaan he kuuluvat.

12.9.12  
Blogger kaskaste said...

Kansan käsite on toki politisoitunut, varmaan lähinnä perussuomalaisten ansiosta, mutta se on politisoitunut aivan erityisellä tavalla. Luulen että tyypillisellä perussuomalaisessa hengessä "kansaa" edustavalla henkilöllä ei ole mitään välitöntä psykologista tai ideologista tarvetta jalostaa omaa esityskyvyttömyyttään esityshaluttomuudeksi tai ylipäätään miettiä sosiaalisen asemansa mahdollista yhteyttä omaan persoonallisuuteensa (ts. sitä lähelle tulevien kykyihin ja asenteisiin). Yleensä tämä "kansa" näkee itseltään puuttuvan keskiluokkaisen hyväosaisuuden (johon kuuluisi materiaalisen turvallisuuden lisäksi jonkinlainen osallisuus kulttuurista valtaa käyttävissä verkostoissa) jollain paljon suoremmalla ja yksinkertaisemmalla tavalla periytyvänä - mitä se tietysti suurelta osin yhä onkin. Ollaan siis kyllä eliittiä vastaan mutta ei niinkään esitystaloutta.

Sen sijaan tämä omien haluttomuuksien ja kyvyttömyyksien keskinäinen suhde on jatkuva huolenaihe niille (niin "perinteisen" kuin "uudenkin") keskiluokkaisuuden ulkopuolelle pudonneille, jotka ovat perussuomalaiseen kansaan verrattuna keskimäärin sekä köyhempiä että koulutetumpia ja poliittiselta orientaatioltaan lähinnä vasemmistolaisia. Tässä ryhmässä on nimittäin paljon luokkapudokkaita, jotka ovat menestyneet nimenomaan yksilöinä huomattavan kehnosti kaikkiin ulkoisiin lähtökohtiinsa nähden ja jotka siksi kärvistelevät epämääräisessä, kroonisessa luokkahäpeässä. Silloin kyllä helpottaa, jos voi sentään olla ylpeä siitä, ettei sorru tyrkkyilemään esitystalouden tyhmillä ehdoilla. Puhun ihan kokemuksesta.

12.9.12  
Anonymous jani said...

mielenkiintoista tekstiä!

15.9.12  
Blogger Eufemia said...

Tommi, olin tosiaan jättänyt osan kommentistasi ymmärtämättä. Purjehduksella käyty keskiluokkaisuuskeskustelu oli ilman muuta tuossa mielessä yllättävän kuuloista, ja siinä oli provosoiva sävy, joka olisi epäilemättä ollut 80-luvulla vaikea tavoittaa. Itsensä määritteleminen keskiluokkaiseksi on ehkä uskaliaampaa kuin tuolloin. (Lisäksi keskustelussa oli tietysti kyse myös oman ikääntymisen piikittelevästä kommentoinnista, mutta se on jo toinen juttu.)

Kaskaste, jännittävä kommentti. Jäin miettimään sitä enkä sitten vastannut heti koska mietitytti. Lienet oikeassa "kansaksi" identifioituvien suhteen. Olen hirveän huono arvioimaan asiaa, koska olen elänyt aina niin tavallaan tolkuttoman suojatuissa oloissa. Ulkomailla asuessanikaan en ole koskaan tuntenut oloani yhtä kärjistyneen muukalaiseksi kuin vieraillessani sellaisissa suomalaisissa kodeissa, joista puuttuvat kaikki yhteydet kulttuurista valtaa käyttäviin verkostoihin. Sama kiusaannus tulee vastaan kun joskus tajuan äkkiä jossain keskustelussa, että keskustelukumppanini reagoi johonkin minun elämäni tapahtumaan tai sosiaalisen ympäristöni yksityiskohtaan ikään kuin siinä olisi jotain uu-vau-hienoa ja vähän ihailtavaa - joskus tulee melkein mieleen englannin sana awe. Se on kaameaa, haluaisin vaipua maan alle.

Kun nyt sanot, niin totta: ylpeä kieltäytyminen tulee tosiaan vahviten vastaan keskiluokkapudokkaita kohdatessa. En ole huomannut samaa asennetta "kansasta" "eliittiin" luokkaretken tehneiden parissa - tai edes sitä yrittävien. Kuvittelenkohan vain, vai onko tosiaan, niin, että he suhtautuvat esitystalouteen etupäässä pragmaattisesti? Oli miten oli, minä tunnen aina pientä nolostusta suhtautuessani esitystalouteen niin kepeästi ja mukautuvasti; se on käytännössä järkevää, mutta poliittisesti hieman kiusallista.

"Epämääräinen, krooninen luokkahäpeä" on muuten loistava ilmaus.

25.9.12  

Lähetä kommentti

<< Home